TEMADAGE & OPLÆG

Jeg er certificeret supervisor ved Child Trauma Academy v/ Bruce Perry, og har arbejdet i kommunalt regi med anbragte børn og udsatte familier gennem de seneste 13 år. Igennem dette arbejde har jeg undervist forskellige faggrupper, herunder pædagoger, psykologer, lærer, socialrådgiver, plejefamilier, mm.

Jeg afholder temadage, om fx.

  • Omsorgssvigt
  • Kriser og trauma
  • Børns udvikling
  • Den neurosekventielle tilgang
  • Pædagogisk observation
  • Tilknytning
  • Anerkendende pædagogik

Prisen for undervisning er 2600 kr. per time.