Psykolog Maya Richter Hansen 
CAND. PSYCH. AUT.

 

Mit navn er Maya Richter Hansen, jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet. 

Min primære målgruppe er familier, der af forskellige grunde har været belastede i livet, og hvor dette har påvirket familiens samspil negativt. ​Før jeg etablerede min selvstændige praksis, har jeg haft ansættelse i det kommunale regi inden for familie og børn. Jeg har således bred erfaring inden for arbejdet med familier, der af forskellig grund er et sårbart sted i livet. Jeg har erfaring med supervision af psykologer, af faggrupper, der arbejder med børn og familier og af ledere på mellemniveau. 

Jeg har erfaring med at tilbyde forløb, hvor der er behov for at bearbejde psykologiske belastningsreaktioner som fx stress, angst ligesom der kan tilbydes hjælp til at håndtere livskriser (fx ved skilsmisse, dødsfald) eller hjælp til generel selvudvikling. 

YDELSER

TERAPI

Jeg tilbyder dels familiebehandling, dels individuelle samtaler til børn og voksne. Jeg har, udover min grunduddannelse fra universitetet, i gang med at videreuddanne mig inden for metoden Sandplay. 

Jeg tilbyder endvidere COS-P forløb. COS-P er et videobaseret psykoedukativt interventionsprogram, som er designet til at forbedre tilknytning, og ændre en uhensigtsmæssig interaktion mellem børn og voksne.

Der forekommer i perioder ventetid på terapi, men jeg forsøger at have et par akuttider, således der er mulighed for hurtig tilgang.

Prisen for en terapisession er 1.000 kr. – dette gælder alle former for terapi til børn såvel voksne. Prisen for undersøgelser varierer, alt efter den enkelte opgave. Jeg kan kontaktes for yderligere information herom.

OBSERVATIONS- UDREDNINGSFORLØB

Jeg udarbejdet observations- udredningsforløb af forældre-barn relationer/familiedynamikker med henblik på at vurdere dels barnets udviklingsniveau og dels hvilken indsats, der er behov for i familien. 

UNDERSØGELSER

Jeg har bred erfaring med at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser samt børnepsykologiske undersøgelser. De udarbejdes efter de gældende retningslinjer fra socialministeriet. Jeg er uddannet i, og certificeret i validerede metoder, som fx MIM og PDI.  

Der føres journal efter psykolognævnets retningslinjer for journalføring i et online system, der lever op til GDPR reglerne. Det er udelukkende mig, der har adgang til journalerne. Jeg modtager løbende kollegial supervision. 

ERFARINGSGRUNDLAG

Jeg uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2008 og autoriseret i 2011.

2008 – 2009: Jeg startede min psykologfaglige karriere inden for PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) inden for Aalborg kommune.

2009-2016: Jeg har arbejdet på familiebehandlingsinstitution, hvor jeg dels havde individuelle terapeutiske forløb dels familiebehandling. Herudover udarbejdede jeg både børnepsykologiske- samt forældrekompetenceundersøgelser. 

2016-2021: Jeg har arbejdet i kommunal regi, inden for Børn og Familieområdet, hvor jeg foruden at have terapeutiske forløb, ligeledes udarbejdede børnepsykologiske- og forældrekompetenceundersøgelser. Herudover har jeg erfaring med supervision af psykologer, og øvrige faggrupper, der arbejder med børn og familier samt med at indgå i vurdering af behov for intervention samt karakteren heraf.

EFTERUDDANNELSE & KURSER

Jeg har afsluttet korterevarende kurser inden for kognitiv terapi, mentaliseringsbaserede metoder

Jeg er uddannet inden for COS-P (Circle of Security-Parenting)

Jeg er påbegyndt uddannelse i Sandplay hos Midtjysk Center for Sandplay, og forventes at være færdiguddannet i løbet af 2022/2023.

Jeg har diverse kurser i brugen af en lang række forskellige testredskaber, herunder WISC; WAIS; PDI, Rorschach, TAT, MIM; mm.

Jeg modtager selv løbende supervision og vægter i faglig udvikling højt.

TIDSBESTILLING

Jeg kan træffes telefonisk på 28 18 65 17 eller på Mayarichter@protonmail.com 

Jeg træffes lettest på mail eller sms, da jeg ofte sidder i konsultation, og er derfor svær at træffes på telefonen. 

Ved henvendelse enten på mail eller sms, kontakter jeg dig hurtigst muligt. Husk at passe på dine oplysninger; send venligst ikke følsomme oplysninger via sms eller mail. Har du brug for at sende via sikker mail forbindelse, kan jeg fremsende et link, der kan benyttes til dette.

KONTAKTINFORMATION

FAMILIEPSYKOLOGISK PRAKSIS
Maya Richter Hansen 
Algade 31, 1. sal
9000 Aalborg

Tlf. nr.: 2818 6517
Mayarichter@protonmail.com 

Parkering: Der er mulighed for parkering enten ved Brandstrupsgade; Sallings P-hus eller Budolfis P-hus.

Offentlig transport: De nærmeste busstoppestederne er at finde ved Nytorv, Boulevarden, og Vingårdsgade. 

CVR-nr. 42237108

Bankoplysninger: 

Spar Nord
Reg. nr.:
9102
Konto nr.:
2020136610